Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC BỘ PHẬN TẠI TTYT ĐÔNG GIANG

STT Đơn vị SĐT liên hệ
1.Phòng chức năng
1 Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 0235.3898.250
2 Phòng Dân số 0235.3898.500
3 Phòng Điều dưỡng
2.Chuyên khoa
4 Khoa Hồi sức cấp cứu 0235.3898.915
5 Khoa Khám bệnh 0235.3898.515
6 Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm 0235.3898.750
7 Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sỉnh – Liên chuyên khoa 0235.3898.850
8 Khoa Dược –  Vật tư – Trang thiết bị 0235.3898.660
9 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh 0235.3898.770
10 Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
11 Khoa Y tế dự phòng 0235.3898.126
3. Trạm Y tế xã
12 Trạm Y tế thị trấn Prao
13 Trạm Y tế xã A Rooi
14 Trạm Y tế xã A Ting
15 Trạm Y tế xã Ba
16 Trạm Y tế xã Jơ Ngây
17 Trạm Y tế xã Ka Dăng
18 Trạm Y tế xã Mà Cooih
19 Trạm Y tế xã Sông Kôn
20 Trạm Y tế xã Tà Lu
21 Trạm Y tế xã Tư
22 Trạm Y tế xã Zà Hung