Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC BỘ PHẬN TẠI TTYT ĐÔNG GIANG

STTĐơn vịSĐT liên hệ
1.Phòng chức năng
1Phòng Kế hoạch – Tổng hợp0235.3898.250
2Phòng Dân số0235.3898.500
3Phòng Điều dưỡng
2.Chuyên khoa
4Khoa Hồi sức cấp cứu0235.3898.915
5Khoa Khám bệnh0235.3898.515
6Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm0235.3898.750
7Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sỉnh – Liên chuyên khoa0235.3898.850
8Khoa Dược –  Vật tư – Trang thiết bị0235.3898.660
9Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh0235.3898.770
10Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
11Khoa Y tế dự phòng0235.3898.126
3. Trạm Y tế xã
12Trạm Y tế thị trấn Prao
13Trạm Y tế xã A Rooi
14Trạm Y tế xã A Ting
15Trạm Y tế xã Ba
16Trạm Y tế xã Jơ Ngây
17Trạm Y tế xã Ka Dăng
18Trạm Y tế xã Mà Cooih
19Trạm Y tế xã Sông Kôn
20Trạm Y tế xã Tà Lu
21Trạm Y tế xã Tư
22Trạm Y tế xã Zà Hung