Các đơn vị trực thuộc TTYT Đông Giang

Các đơn vị trực thuộc TTYT Đông Giang bao gồm 03 phòng chức năng, 08 chuyên khoa và 11 trạm y tế xã

1.Phòng chức năng

 • Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
 • Phòng Dân số
 • Phòng Điều dưỡng

2.Chuyên khoa

 • Khoa Hồi sức cấp cứu
 • Khoa Khám bệnh
 • Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm
 • Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sỉnh – Liên chuyên khoa
 • Khoa Dược –  Vật tư – Trang thiết bị
 • Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
 • Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
 • Khoa Y tế dự phòng

3. Trạm Y tế xã

 • Trạm Y tế thị trấn Prao
 • Trạm Y tế xã A Rooi
 • Trạm Y tế xã A Ting
 • Trạm Y tế xã Ba
 • Trạm Y tế xã Jơ Ngây
 • Trạm Y tế xã Ka Dăng
 • Trạm Y tế xã Mà Cooih
 • Trạm Y tế xã Sông Kôn
 • Trạm Y tế xã Tà Lu
 • Trạm Y tế xã Tư
 • Trạm Y tế xã Zà Hung