Tổ chức lớp tập huấn cho học viên là nhân viên Y tế, dân số tuyến huyện và xã.

Ngày 12/10/2023 Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức lớp tập huấn cho 40 học viên là nhân viên Y tế, dân số tuyến huyện và xã. Học viên đã được Bác sỹ CK2 Phan Đình Nhân_ Chi cục trưởng, Chi cục Dân số- KHHGĐ truyền đạt những kiến thức quan trọng, hướng dẫn về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân số đối với đồng bào Dân tộc thiểu số.