Khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm ở người cao tuổi tại các xã năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 1262/KH-SYT ngày 01/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.Ngày 20 và ngày 21 tháng 09 năm 2022 Phòng dân số TTYT huyện Đông Giang phối hợp Trạm y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm ở người cao tuổi tại xã Ba và thị trấn Prao năm 2022 nhằm mục địch đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản; Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Hoạt động góp phần nâng cao sức khỏe người cao tuổi, nhất là người cao tuổi neo đơn, khuyết tật, người cao tuổi diện nghèo, người cao tuổi dân tộc thiểu số, người từ 60 tuổi trở lên giúp các cụ sống khỏe sống vui, sống khỏe. Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tổ chức truyền thông về nguyên nhân và cách phòng ngừa các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

( Một số hình ảnh khám sức khỏe cho người cao tuổi năm 2022 tại TYT thị trấn Prao )

 

 

 

 

 

 

 

( Hoạt động khám chữa bệnh cho người cao tuổi năm 2022 tại TYT xã Ba )