Tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao vai trò của nhà trường trong việc giáo dục về Dân số SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên và triển khai thực hiện tốt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại các trường THPT trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2021

Thực hiện chương trình công tác về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2021. Trung tâm Y tế huyện Đông Giang phối hợp với Chi cục Dân số_ KHHGĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao vai trò của nhà trường trong việc giáo dục về Dân số SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên và triển khai thực hiện tốt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại các trường THPT trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2021.

Đề cao vai trò của nhà trường trong việc giáo dục về Dân số SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên tại các trường THPT nhằm hiểu rõ hơn về chăm sóc SKSS ở lứa tuổi VTN/TN và tác hại của việc mang thai ngoài ý muốn.

   

(Hội nghị tuyên truyền cho giáo viên trường THPT Quang Trung )

Tuyên truyền, can thiệp giảm tình trạng người chưa thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các biện pháp tránh thai hiện đại.

Những kiến thức về SKSS/KHHGĐ, tầm soát các bệnh ung thư phụ khoa.

Tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản VTN/TN.

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

            

(Hội nghị tuyên truyền cho giáo viên trường THPT Âu Cơ )